Predstave

Zoltán Gátai: Marica

Premijera 4. november 2016. P 19:00

Lokacije predstava Narodno kazalište Pečuh, dvorana N. Szabó Sándor, Sukit, Lukovišče, Katolj, Salanta, Sumarton, Udvard, Sentivan, Hrvatski školski centar Miroslav Krleža, Olas, Budimpešta, Santovo, Potonja, Mohač, Čikerija, Aljmaš, Petrovo Selo

Redatelj: Slaven Vidaković

Igraju:
 • Čika Marko: Stipan Đurić
 • Marica: Martina Stjepanović
 • Aga: Eva Polgar
 • Anka: Natalia Ronai
 • Pavo: Goran Smoljanović
 • Štefa: Rafael Arčon
 • Francika: Dejan Fajfer
 • Mirko: Krištof Petrinović
Seoske djevojke: Erzsébet Mudri, Andrea Grekša, Mirjana Šarošac
Seoski momak: Akoš Kollar
 
Orkestar: Tomica Tarađija, Mirko Bošnjak, Marko Šafar
 
Lektor: Dr. Ivica Đurok
Izbor glazbe: Čaba Čanji
Koreograf: Đuro Šarošac
Scenograf/Kostimograf: Péter Fenyő
Asistent redatelja: Gyula Béri
 
Majstor tona: Tamás Laurer
Majstor svijetla: Béla Ilkaházi
Garderobijerka: Katica Bunjevac
Rekviziter: Jozo Kovačević

Predstave

2017. nov. 25. 18:00
Petrovo Selo

Ranije predstave

 • 2016. nov. 3.  17:00
 • 2016. nov. 4.  19:00
 • 2016. nov. 5.  18:00
 • 2017. jan. 22.  15:00
 • 2017. febr. 11.  18:00
 • 2017. febr. 12.  15:00
 • 2017. febr. 17.  18:00
 • 2017. febr. 19.  17:00
 • 2017. márc. 12.  16:00
 • 2017. márc. 21.  16:30
 • 2017. márc. 26.  16:00
 • 2017. ápr. 27.  19:00
 • 2017. ápr. 28.  18:00
 • 2017. máj. 7.  18:00
 • 2017. máj. 14.  16:00
 • 2017. okt. 28.  18:30
 • 2017. nov. 12.  14:00
Zoltán Gátai: Marica Plakat uveliko

Događaji

25. november 2017. 18:00
Mjesto, Lokacija Petrovo Selo

Zoltán Gátai: Marica

pučka igra

Redatelj: Slaven Vidaković

Detalji

Vijesti

10. december 2015.

Preminuo Antun Vidaković

Antun Vidaković (1947-2015) Nakon duge i teške bolesti, 9. prosinca u Pečuhu preminuo je Antun Vidaković, utemeljitelj Hrvatskog kazališta Pečuh. Dalje

Galerija