Predstave

Predaja nagrade Imre Eck

Lokacije predstava Hrvatsko kazalište Pečuh

Ranije predstave

  • 2024. márc. 1.  19:00

Vijesti

10. december 2015.

Preminuo Antun Vidaković

Antun Vidaković (1947-2015) Nakon duge i teške bolesti, 9. prosinca u Pečuhu preminuo je Antun Vidaković, utemeljitelj Hrvatskog kazališta Pečuh. Dalje

Galerija