Predstave

Po motivima J. Pehra i L. Spačila priredio Petar Šurkalović: Guliver među lutkama

dječja lutkarska predstava

Premijera 16. december 2016. P 17:00

Lokacije predstava Narodno kazalište Pečuh, dvorana N. Szabó Sándor, Tukulja, Santovo, Serdahel, Vukovar, Otok, Babina Greda, Stari Mikanovci, Gara, Mohač, Mostar, Kerestur, Osijek, Vinkovci

Ranije predstave

 • 2016. dec. 15.  10:00
 • 2016. dec. 15.  14:00
 • 2016. dec. 16.  17:00
 • 2017. febr. 15.  12:00
 • 2017. márc. 2.  11:00
 • 2017. márc. 8.  13:30
 • 2017. ápr. 3.  10:00
 • 2017. ápr. 3.  18:00
 • 2017. ápr. 4.  12:00
 • 2017. ápr. 4.  17:00
 • 2017. ápr. 20.  11:00
 • 2017. ápr. 26.  11:00
 • 2017. nov. 16.  18:00
 • 2017. dec. 20.  12:00
 • 2018. jan. 27.  18:00
 • 2018. máj. 12.  11:00
Po motivima J. Pehra i L. Spačila priredio Petar Šurkalović: Guliver među lutkama Plakat uveliko

Vijesti

10. december 2015.

Preminuo Antun Vidaković

Antun Vidaković (1947-2015) Nakon duge i teške bolesti, 9. prosinca u Pečuhu preminuo je Antun Vidaković, utemeljitelj Hrvatskog kazališta Pečuh. Dalje

Galerija