Predstave

12 Glorious Hungarians

izložba

Lokacije predstava Hrvatsko kazalište Pečuh, Galeri(j)a Csopor(t)-Horda

Ranije predstave

  • 2022. nov. 15.  18:00

Vijesti

10. december 2015.

Preminuo Antun Vidaković

Antun Vidaković (1947-2015) Nakon duge i teške bolesti, 9. prosinca u Pečuhu preminuo je Antun Vidaković, utemeljitelj Hrvatskog kazališta Pečuh. Dalje

Galerija