Mjesečni program

    Hrvatsko kazalište Pečuh Hrvatsko kazalište Pečuh Anna Courtyard Gostovanja
1 Sze
7 K
8 Sze
9 Cs
17 P
Mjesto, Lokacija: Semelj
23 Cs
Mjesto, Lokacija: Mađarsko narodno kazalište Budimpešta
 | Dvorana „Gobbi Hilda“
 (U sklopu kazališnog festivala JELEN/LÉT u Budapest)
26 V
Mjesto, Lokacija: Kerestur
27 H
28 K
29 Sze
30 Cs
31 P

Vijesti

10. december 2015.

Preminuo Antun Vidaković

Antun Vidaković (1947-2015) Nakon duge i teške bolesti, 9. prosinca u Pečuhu preminuo je Antun Vidaković, utemeljitelj Hrvatskog kazališta Pečuh. Dalje

Galerija