Hírek

2012. október 13.

Húszéves a horvát nyelvű színjátszás Pécsett

Tisztelt Közönségünk!

Köszöntöm Önöket a Horvát Színház honlapján! 
Vidákovics Szláven, igazgató

Húszéves a horvát nyelvű színjátszás Pécsett

Intézményesített formában természetesen. Sőt, megalakulásakor biztosan, de ismereteink szerint az öreg kontinensen napjainkban sincs Horvátország határain kívül működő horvát nyelvű szentélye Tháliának. Ráadásul a Pécsi Horvát Színház nem valamiféle „magasabb” politikai, vagy gazdasági akarat diktátumaként jött létre, hanem két pécsi művész szellemének, akaratának eredményeként. Vidákovics Antal kiváló bunyevác származású táncos, koreográfus, a Baranya Táncegyüttes vezetőjeként már a nyolcvanas években elképzelte egy a tánc nyelvezetén túl, verbálisan is az anyanyelvén működő színház létrehívását. Az álom intézményi kereteit a hajdanvolt Pécsi Kisszínház igazgatója, Bagossy László rendező teremtette meg.  Tagadhatatlan, hogy az önállóvá vált Pécsi Horvát Színház igazgatójának, Vidákovics Antalnak integráló személyisége, határainkon túl is elismert művészi ereje nélkül nem lehetne sikeres az első húsz év, de Bagossy László számos pécsi és horvátországi rendezése hiányában sem éghetnének a születésnapi gyertyák. Szerencsés csillagzat alatt találkoztak ők ketten. Már csak azért is, mert olyan formátumú művész támogatta munkásságukat, mint Eck Imre.

Úgy illenék, hogy a Vidákovics Antal hívó szavára boldogan feladatot vállaló magyar, horvát és más nemzetiségű művészeknek név szerint mondjunk köszönetet, de ez egyrészt terjedelmi okokból nehéz feladat, másrészt, egy, a közeljövőben megjelenő kiadványban ezt feltétlenül meg fogjuk tenni. Természetesen külön köszönet illeti Pécs város Önkormányzatát is.


A következő húsz év sikere érdekében, melyet már Vidákovics Szláven (képünkön) igazgatása alatt kezdtünk meg, szeretnénk, ha hűséges nézőink mellett egyre többen fedeznék fel maguknak az Anna utca 17-ben kínált művészi értékeket.  

Kapcsolódó anyagok